A - Máy thuộc da

A10 - Impiantistica di trattamento reflui. Container attrezzati

A10.05 - Hệ thống xử lý khí

a1005-trattamentoaria.png
Hệ thống lọc bụi sơn. Hệ thống loại bỏ các chất ô nhiễm từ khí thải để giữ kiểm soát các điều kiện môi trường làm việc cho sức khỏe người lao động. Chúng có mặt trong các buồng phun và các giai đoạn xử lý nước thải và bùn tạo ra mùi hôi và không khí độc hại.
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next