B - Máy làm giầy

Máy móc, thiết bị và phụ kiện được sử dụng trong quy trình làm giày, từng bước, để sản xuất giày theo các mẫu khác nhau.

B01 - Máy cắt và tạo mẫu

Hệ thống, máy móc và thiết bị được sử dụng để chuẩn bị mẫu giày và da, lót và cắt vải.

B02 - Máy chuẩn bị và khâu phần trên của giầy

Máy móc, thiết bị và phụ kiện cho sản xuất phần trên và ráp bằng đường may (phía trên cùng của giày).

B03 - Máy gò giày

Hệ thống, máy móc và thiết bị dành cho công đoạn ráp phần mũ giày và đế trong

B04 - Máy gia công phần đáy giày sau khi được gò

Hệ thống, máy móc và thiết bị để chế biến phần đáy giày sau công đoạn gò để tạo nên giày dép.

B05 - Máy hoàn tất

Máy và thiết bị dùng để lau và đánh bóng giày trước khi đóng gói

B06 - Máy chuẩn bị các thành phần

Các hệ thống và máy móc để sản xuất và chế tạo các bộ phận được sử dụng trong chu trình sản xuất giày dép (hình dạng, khuôn) và các bộ phận là một phần của giày (phồng ngón chân, chất làm cứng, đế, gót chân, đế, dải, các bộ phận kim loại nhỏ, vv .)

B07 - Máy và khuôn cho giày từ nguyên liệu tổng hợp

Máy và thiết bị dùng để sản xuất bộ phận và đế bằng cách phun vật liệu tổng hợp vào khuôn đế

B08 - Quản lý kho vận và vận hành

Quản lý kho vận trong nhà máy làm giầy. Nhà cung cấp giải pháp vận hành để thiết kế và xây dựng nhà máy

B09 - Máy sửa giầy

Chuỗi các máy và thiết bị sử dụng bởi thợ đóng giầy để sửa chữa, đánh giầy và thay thế các phần bị hỏng

B10 - Các thiết bị và phụ tùng

Máy móc dành cho phòng thí nghiệm, dụng và thiết bị hỗ trợ cho việc vận hành máy khi sản xuất