C - Leathergoods machines

Machinery, equipment and accessories that are used in the leather goods production process which, through various stages, are utilized for the manufacture of jackets, bags, sofas, seats, belts, wallets and more.

C01 - Máy tạo mẫu

Hệ thống, máy móc và thiết bị sử dụng để chuẩn bị thiết kế và sản phẩm mẫu như đồ da, thắt lưng, túi xách...

C02 - Máy cho công đoạn cắt và chuẩn bị nguyên phụ liệu

Các hệ thống, máy móc và thiết bị dùng cho công đoạn cắt và chuẩn bị vật liệu da, lớp lót và vải của từng bộ phận cần sản xuất.

C03 - Máy ráp và đóng gói

Máy móc, thiết bị và phụ tùng dùng cho việc ráp các bộ phận của sản phẩm và công đoạn hoàn tất cuối cùng

C04 - Máy tạo hình, nhuộm màu và hoàn tất

Hệ thống, máy móc và thiết bị sử dụng để tạo hình, nhuộm màu và hoàn tất đồ da

C05 - Thiết bị và phụ tùng

Máy dùng để kiểm tra chất lượng trong phòng thí nghiệm, dụng cụ và phụ kiện của máy dùng trong việc sản xuất đồ da.