A - Máy thuộc da

A08 - Thiết bị thí nghiệm

Máy cho phòng thí nghiệm dùng để kiểm tra, tối ưu hóa quá trình và kiểm tra chất lượng sản phẩm

A08.06 Thiết bị kiểm tra lý tính

Máy móc và thiết bị cho phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng (thử nghiệm vật lý) của da. Các bài kiểm tra được thực hiện theo phương pháp quy định và / hoặc các tiêu chuẩn chính xác như ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế); IULTCS (Liên minh quốc tế của các nhà công nghệ da và các nhà hóa học).

A08.01 - Bồn trộn thí nghiệm

Bồn trộn thí nghiệm. Hệ thống mẫu dùng để nhân rộng các điều kiện sản xuất trên quy mô phòng thí nghiệm và giúp thiết kế và tạo ra các ứng dụng và sản phẩm da mới.

A08.02 - Hệ thống bồn trộn dây chuyền

Thiết bị bao gồm trong một chuỗi các bồn thử nghiệm quay trên cùng một trục và thực tế hữu ích cho bất kỳ công đoạn thuộc da ướt. Đặc biệt cho nhuộm (màu sắc phù hợp), thuộc và ngâm dầu. Phần trước của bồn kiểm tra thường được làm bằng polycarbonate trong suốt.

A08.03 - Hệ thống kiểm tra sấy

Máy sấy hàng loạt hoặc chân không trong quy mô phòng thí nghiệm, được sử dụng để phát triển quy trình sấy da. Các thông số hoạt động như nhiệt độ và độ ẩm tương đối được điều khiển bởi PLC trên máy.

A08.04 - Buồng sơn thí nghiệm cơ học

Tủ phun sơn cho da bằng tay với hệ thống lọc. Một / hai khẩu súng phun tay được trang bị một bộ phận hút và bộ điều chỉnh áp suất. Được sử dụng cho hoạt động thử nghiệm hoàn thiện và sản xuất mẫu.

A08.05 - Máy phủ sơn thí nghiệm

Máy phủ sơn bằng con lăn khắc để thử và kiểm tra trên mẫu da. Qua đó cho phép đảm bảo chất lượng của mẫu thử trên máy sản xuất hàng loạt.

A08.07 Thiết bị kiểm tra hóa tính

Máy móc và thiết bị cho phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng (kiểm tra hóa học) của da. Các bài kiểm tra được thực hiện theo phương pháp quy định và / hoặc các tiêu chuẩn chính xác như ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế); IULTCS (Liên minh quốc tế của các nhà công nghệ da và các nhà hóa học).