B - Ayakkabı makinaları

B08 - Yönetim, idare ve mühendislik

Fabrikanın lojistik ve idaresi. Proje servis sağlayıcıları ve sınai tesis inşası.

B08.01 - Üretim için yönetimsel yazılım

Tüm ayakkabı üretim süreci veya tek tek üretim birimleri için merkezi ve/veya uzaktan kumandalı Yönetim Bilişim Sistemi

B08.02 - Konveyör bant

Yarımamul parçaların montesi için kullanılan, elarabaları veya montaj zinciri benzeri elektromekanik veya hareketli bant konveyör. Bilgisayar kumandalı çalışma imkanı vardır.

B08.03 - Yarımamul nakil araçları

Ayakkabı montaj hattı boyunca bir uygulama merkezinden diğerine yarımamulü iletmek için kullanılan tekerlekli elle kumandalı veya mekanik nakil araçları(bant sepeti). Durdurma butonlu ve kontinü hareketli sistemleri vardır.

B08.04 - Konveyör bantlar

Kontinü nakil sistemleri yarı-mamul ve mamulün proses boyunca akışını sağlarlar.

B08.05 - Tahliye elemanları

Yarı-mamulün nakil elemanlarına yüklenmesi veya tahliyesinde kullanılan robotlar ve aksamlar. Genellikle otomatik olarak üretim zinciri boyunca çalışırlar.

B08.06 - Anahtar teslimi ayakkabı imalat tesisleri

Anahtar teslimi ayakkabı tesisleri. Yönetimsel projelendirme, makinaların temini, test ve devreya alma işlemleri.