A - Tabakhane Makinaları

Ham deriyi bitmiş ürüne dönüştürme sürecinde kullanılan makine, tesis ve ekipmanlar. Ana aşamalar şu şekildedir: 1) Alt işlenti, derinin ıslatma ve tabaklama öncesi hazırlık ve temizleme ön işlemleri; 2) Dermis elyaf stabilizasyonu için tabaklama aşamaları; 3) Yumuşaklık ve elastiklik için fiziksel niteliklerin tesisi amacıyla Retanaj, Boyama, Yağlama; 4) Bitmiş ürüne atfedilecek görsel niteliklerin tesisi için Finisaj, yüzey işlemleri.

A01 - Islak İşlem Makinaları

Ham deriden yarı mamul Wet Blue'ya kadar üretim için gerekli ekipmanlar.Ham deriden başlayan üretim süreci mekanik işlemlerle desteklenen düzenli bir seri kimyasal işlemlerle yürür; temel olarak ıslatma, su geri kazandırma amaçlı sama, kıl giderme amaçlı kireçlik, kireç giderme, sama, yağ giderme, piklaj ve tabaklama aşamalarını içerir. kireçlikten veya 'wet-blue'dan ıslak yarma aşamalarını takip eder. Boyutsal optimizasyon için üretim akışı mekanik işlemlerle kesilir; özel olarak, etleme(kavaleto), toladan veya ıslak (wet-blue) yarma ve traş. Bu şekilde korunabilen ve ticari değer kazanan ve daha sonra retanaj, yağlama ve boyamadan yarı bitmiş bir ürüne kadar(crust) işlenmeye açık stabil bir yarı mamul elde edilir.

A02 - Kurutma Makinalari

Tabaklama aşamalarından sonra deri optimal bir iç rutubete sahip olacak şekilde kurutulmalıdır. Bu proses gerek yüzey verimi gerekse fiziksel özellikleri açısından. denetlenen ve zamana bağlı olarak tekrarlanabilir ortam koşullarında gerçekleştirilmelidir. Bu ise tabaklanmış derileri bir kaç saat uygun odalarda asarak veya vakum kurutucular aracılığıyla ya da gergi sistemlerinde kurutmak suretiyle veyahut ta ürünün amaçlanan özelliklerine ve hedeflenen finisaj tipine uygun bir başka kurutma yöntemleri ile yapılır.

A03 - Finisaj makinaları

Ürünün finisajını genel tek bir prosedüre oturtmak çok zordur. Bu uygulamalar genellikle her deri fabrikasının kendi uzmanlığıdır ve gizlidir.Stabilire una generale unica procedura di rifinizione del prodotto è molto difficile, tali operazioni sono spesso riservati e parte delle competenze della singola conceria. Yine de, bitirme işlemlerinin ortak bileşenleri şunlardır: 1) Yumuşatma amaçlı kuru dolap 2) Deriyi esnek kılmak için iskefe 3) Yüzeyin son görünüm için kaplanması. Bitirme işlemlerinin son aşaması pres ve sırçaya desen baskı v.s. yapılabilmesi için ısıl ve mekanik işlemlerin (ısı ve basınç) bir bileşimidir. Yüzeyde film oluşturulması yanında poliş(polisaj) ve zımpara özellikle yıpranmış derilerin kazanılması için uygulanır.

A04 - Özel amaçlı makinalar

Özel çalışmalar için kullanılan makinalar

A05 - Taşıma ve otomasyon

Fabrika içinde taşıma ve lojistik, otomasyon ve robotik

A06 - Yönetim & Ölçüm

Üretim prosesini idare etmek ve ölçüm ve etiketleme amacıyla kullanılan enstrümanlar ve sistemler.

A07 - Aaksesuarları ve sarf malzemeleri

Deri makinları aksesuarları ve sarf malzemeleri

A08 - Laboratuar

Deneme uygulamaları, üretim ve kalite kontrol testleri için laboratuar makinaları

A09 - Mühendislik

Üretim sistemleri ve endüstriyel tesis kurmak amacıyla mühendislik servisi sağlayan, cihaz ve elemanlar temin edenler

A10 - Arıtma tesisi. Konteyner donanımı

Çevreye atılmadan önce katı, sıvı ve gaz kirletici unsurları yürürlükteki mevzuata göre belirlenmiş sınır değerlerin altına indirmek için kurulmuş sabit veya taşınabilir tesisler.

A11 - Tabaklama Yardimcilari

Deri üretim prosesinde doğrudan kullanılabilecek formüle edilmiş, karışım halinde ve ham olarak bulunabilen kimyasal maddelerin bütünü