B - Ayakkabı makinaları

B01 - Istampa ve kesim makinaları

Deri, astar ve kumaş kesimi ve ayakkabı modelleri hazırlamaya yarayan sistemler, makinalar ve ekipmanlar.

B01.01 – CAD sistemleri (Bilgisayar Destekli Tasarım)

Stil çizgilerinin tanımlanması, görsel prototip modellemesi, seri gelişimi, üretimin yönetimi vs gibi işlemlerde farklı seviyelerde işlevsel 2D-3D (2-3 Boyutlu) CAD dizayn yazılımı. CAD sistemleri tasarım ve tasarımda değişiklikleri hızlandırır. CAD sisteminin avantajları ve etkinliği geleneksel yönteme kıyasla, parçaların veya komponentlerin otomatik sistemlerle imalatı sözkonusu olduğunda çok daha fazladır. CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım/Bilgisayar Destekli Üretim) uyumlu bu uygulamalar, projelerin üretim sürecindeki makina parkına uygulanmasını mümkün kılar.

B01.02 - El bıçakları

250-450mm bıçak aralığına sahip, ıstampaları kesmek, traşlamak, kırpmak ve gerekli uygulamaları yapmak üzere kullanılan elle çalışan makinalar.

B01.03 - Pantograf

Hazırlanmış olan taslağa uygun olarak bir şekli değişik ölçeklerde çizmek ve resmetmek için kullanılan mekanik bir araç. Dört adet eklemli koldan oluşur. Bunlar deforme edilebilir bir eşkenar dörtgen oluştururlar. Fransız, ingiliz, amerikan ölçülerinin röprodüksyonu için kullanılır.

B01.04 - Isıl kalıp ekipmanı

Ayakkabı/saya ıstampalarının hazırlandığı ısıl kalıp makinası.

B01.05 - Deri desi makinası

Derinin veya kesilmiş parçaların yüzey alanını ölçmeye yarayan cihaz.

B01.06 - Kesim presi

Özel aksamları yardımıyla, önceden belirlenen kalıplarda deri ve diğer materyellerin kesimini gerçekleştiren hidrolik presler. Uygulanan konfigürasyona bağlı olarak döner kollu kesiciler, sepetli, gezer kafa pres, otomatik kafalı olarak sınıflanırlar. Malzemenin beslemesi elle veya otomatik olarak yapılabilir.

B01.07 - Bilgisayarlı kesim masası

Titreşimli lama olarak adlandırılan, köprülü kol yardımıyla hareketli bir kafaya monte salınımlı bıçak yardımıyla çalışan, deri, rulo ve folyo halinde kumaş ve sentetik materyeller kesim sistemi. Kesim profili grafik tasarım yardımıyla iletilen verilere dayanarak belirlenir ve imalat planına desenlerin en uygun yerleşiminin doğrudan yansıtılmasıyla oluşturulur. Derinin sabitlenmesi emme sistemiyle yapılır çoklu kafa ve otomatik nesting makina işlevlerini tamamlar. Modelleme için küçük ve büyük üretimlere adapte versiyonlar içerir.

B01.08 - Şerit kesici

Deriyi şeritler halinde kesmek için makinalar. İki versiyonu mevcuttur: İlki disk bıçaklı silidir versiyonu, diğeri ise helezoni bıçaklı.