B - Máy làm giầy

B01 - Modelleria e taglio

B01.06 - Máy cắt ép thủy lực

b0106-fustellatrice.png
Máy ép thủy lực để cắt da, da đế và các vật liệu khác, bằng khuôn cắt, các loại công cụ thực hiện. Có một số cấu hình: ép cắt bằng cánh tay, bấm dầm, đầu cắt di chuyển, hệ thống cắt tự động. Thiết bị cấp liệu bằng tay hoặc tự động.
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next