C - Leathergoods machines

C04 - Sagomatura, coloratura e finissaggio

C04.08 - Máy đánh bóng cạnh

c0408-lissabordo.png
Công đoạn đánh bóng cạnh được thực hiện bằng bộ phận phun nhũ nóng lên bề máy để đánh bóng. Máy có các phiên bản đánh bóng xoay vòng hoặc bằng chuyển động rung, dùng cho việc sản xuất dây nịt, dây đeo...
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next