C - Leathergoods machines

C04 - Sagomatura, coloratura e finissaggio

C04.04 - Máy chải - máy chà

c0404-smerigliatrice.png
Khi các cạnh của vật liệu có nhiều chỗ không bằng phẳng, không đều, ta cần phải làm cho bề mặt của vật liệu bằng phẳng. Công đoạn này có thể thực hiện trước hoặc sau công đoạn chà bề mặt, tuỳ thuộc vào chất lượng của vật liệu. Công cụ dùng để đánh chà bề mặt là một bánh đá mài mang lại hiệu quả cao với hạt bụi rơi lại rất thấp.
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next