C-ماشین آلات چرم

C02- برش و آماده سازی قسمتهای مختلف

سیستمها، دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده برای برش و آماده سازی چرم،آستر و پارچه ها و تکه های مجزا که تشکیل دهنده ی یک جنس تولیدی هستند.

C02.01- برش دستی

ابزاری است برای برش به شکل "گیوتین"، با یک تیغه ی ثابت و یک تیغه ی متحرک بر روی راهنمای عمودی. مورد استفاده برای دستیابی به پانل ها و نوارهایی که عرض آنها 4 یا 5 برابر اندازه ای ست که برای کمربند یا حتی تعداد چند برابر بیشتر بند ساعت به کار می رود. موارد مورد استفاده: چرم، موادبازسازی و بازیافت شده، چرم مصنوعی، موارد مختلف مصنوعی ، پارچه ها...

C02.02 پانچ

پرس های هیدرولیک که از طریق به کارگیری ابزار کاربردی، پانچ ها و تیغه ها قادر به انجام برش چرم، پوست و مواد دیگر می باشند. براساس تنظیمات، این دستگاهها تقسیم می شوند به: پانچهایی با بازوی چرخشی، سبددار، پل متحرک، هد اتوماتیک. تغذیه مواد می تواند دستی یا خودکار باشد.

C02.03 میز برش کامپیوتری

سیستم برش چرم،پارچه و چرم مصنوعی به وسیله ی تیغه ی نوسانی،تیغه ی لرزان، که به وسیله ی یک بازو روی یک سر متحرک نصب شده است. برش پروفایل توسط اطلاعاتی مشخص می شود که از فایل های حامل و طراحی شده مستقیما روی صفحه ی کار برای جاگذاری و زمینه سازی خوب شکلها، منتقل می شوند. سیستم مکش برای ثابت نگه داشتن پوست،هد چند کاره و سیستم تو در تویی خودکار عملکرد دستگاه را کامل می کنند. انواع مناسب برای مدلسازی، تولیدات کم و انبوه وجود دارند.

C02.04 سیستم های برش و علامت گذاری لیزری

لیزر CO2 که با جریان انرژی و تأثیر حرارتی بر روی مواد مورد استفاده قرار می گیرند. پرتو انرژی از طریق یک مسیر نوری تا هد برش که روی یه صفحه ی تخت نصب شده و در انواع تکمیل یافته حتی روی محور سوم، هدایت می شود. تأثیر حرارتی با مواد، بنا به اصل فیزیکی، یک زغال شدگی خفیف موضعی را تحریک می کند. به وسیله ی تنظیم سرعت، زمان و توان می توانند اثرات تزئینی ساخته شده از انواع مختلف باشند، همین طور در صورت عدم وجود برش.

C02.05 برش نواری

دستگاههایی برای برش نوارهای چرمی. به دو شکل انجام می گیرد: اولی توسط یک رول که دارای تیغه هایی بر روی صفحه است که ابتدا چرم در آن به شکل پانل های مستطیل شکلی قرار می گیرد و بریده می شود، دومی به طریق برش مارپیچی.

C02.06 برش رول

برش نواری مواد مثل چرم های رول شده. یا موادی با جنسهای مختلف می شود کار کرد: پارچه های غیر بافتی، پارچه های پلاستیکی شده با محصولات مختلف، پارچه های چسبنده، پارچه های دوخته شده، فوم. مدلهایی با توان برش مختلف؛ابعاد طول و عمق مواد رول بندی شده؛دستگاههای حمل و تخلیه رول ها؛ سیستم های کنترل.

C02.07 برش قطعاتی

همچنین "دستگاه برش چند کاره" نامیده می شود، به صورت خودکار برشهایی با اندازه ها و تعداد متنوع و مختلف انجام میدهد: لبه ها، نوارها،نوار چسب، کش و غیره. سیستم های برش دو نوع هستند: سیستم برش سرد با تیغه ی قیچی و سیستم گرم با تیغه ی گرم شده که یک اثر جوشکاری ایجاد می کند.

C02.08 دستگاه اشبالت

دستگاههایی که ضخامت چرم را که رویه را تشکیل می دهند، با از بین بردن قسمتهایی از ماده در طرف گوشتی، یکسان می کنند. می تواند با بکارگیری ماتریس ها و با پیروی از تعریف هندسی، از کناره ها و لبه ها قسمتهای زائد پوست را بردارد. معمولا طیف کاری بین 400 تا 600 میلی متر را دارند.

C02.09 دستگاه لویس

دستگاهی که ضخامت لبه های قطعات جنس را، برای درست کردن طبق پروفایل های متعلق به نیازها و ضروریات مدل، کاهش میدهد. لویس لبه به وسیله ی یک تیغه ی کاسه ای که با سرعت بالا می چرخد، انجام می شود. این کار می تواند با دست یا به کمک ماتریس ها انجام گیرد. مدل هایی که از سنتی به کامپیوتری تبدیل شده اند.

C02.10 دستگاه های لب تا

دستگاهی که لبه ی چرمی که تازه اشبالت شده را در انواع مختلف محصولات چرمی، با استفاده از چسب زن ترموپلاستیکی و انجام برشهای قوس دار محدب و مقعر، تا می کند. مدلهایی متنوع از مدل های ساده تا پیچیده که شامل کنترل کامپیوتری پارامترهای روند کار می باشند، وجود دارند. مدل دیگر به صورت خطی ارائه می شود که لب تایی را فقط در یک مرحله انجام میدهد.

C02.11 سوراخ کن

ماشینی که "سوراخ تزئینی" را انجام میدهد؛ یک ردیف از سوراخ های گرد، لوزی شکل و یا بیشتر ستاره مانندهای کوچکی هستند که روی یک خط راست روی کمربند یا روی نوارهای بلندی که در کیف ها به کار می رود یا بر روی لبه ی قسمتی از کیف کار می شود، و با این شیوه هم کار را زیباتر می کند و هم باعث تنوع در مدلها برای مجموعه ها می شود. خط سوراخ ها در فواصل از پیش مشخص شده ایجاد می شود، که فاصله ی آنها به وسیله ی یک پانچ سوزنی و با انتقال مداوم قطعه ی کار شده، و یا از طریق پرس مجهز به پانچ های کوچک، قابل تنظیم می باشد.

C02.12 سوراخ کن و اصلاح کننده ی سطح کار

دستگاههایی که تغییرات و اصلاحهایی روی سطح کار به منظور تزئینات انجام می دهند، مانند حکاکی،سوراخ، و پرس..که بر روی فضاهایی از کار که ابعاد وسیع تر دارند انجام می گیرد، مانند روی کیف ها یا محصولات چرمی دیگر و چرم مصنوعی تا 1500 میلی متر. پانچهایی که به شانه وصل هستند و روی قرار خطی جا می گیرند.

C02.13 دستگاه پرس تخت

روی قسمتهایی که آثار متنوع و مختلف موجود در چرم را تشکیل می دهند، اعمال پرس تخت ،چاپ برجسته و..با استفاده از ماشین های ساده ای که به این منظور ساخته شده اند، انجام می گیرند. با حرارت و فشار بر اساس نوع مواد مورد استفاده، یک ماتریس(شابلون) که از روی یک مدل بر آن حکاکی شده، به کار می رود. دستگاههای چاپ برجسته،پرس تخت، براق کننده،برای اجرای سوراخ های تزئینی و انتقال رنگها این امکان را به طراح میدهد تا مدلهای خودش را شخصی و ارزشیابی کند.