C-ماشین آلات چرم

ماشین آلات، تجهیزات و لوازمی که در روند تولید محصولات مختلف و متنوع چرمی، طی مراحل مختلف به کار می روند. محصولاتی از قبیل: پوشاک، کیف، مبل و صندلی،کمربند، کیف پول و...

C01. مدل سازی

سیستم ها،ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده برای آماده سازی مدلها و نمونه های محصولات کوچک چرمی، مانند: کمربند، کیف و غیره

C02- برش و آماده سازی قسمتهای مختلف

سیستمها، دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده برای برش و آماده سازی چرم،آستر و پارچه ها و تکه های مجزا که تشکیل دهنده ی یک جنس تولیدی هستند.

C03. مونتاژ و بسته بندی

ماشین آلات و تجهیزات اتصال بخشهای مختلف تشکیل دهنده ی محصولات چرمی و کمیل نهایی کار

C04-ماشين آلات فرم دهي، رنگ زنيو پرداخت

ماشين آلات براي شكل دهي نهايي، رنگ زني و پرداخت توليدات چرمي

تجهيزات و ملزومات

ماشين آلات براي كنترل كيفيت ، ابزار قطعات كاربردي ماشين كه در هر كارخانه توليد محصولات چرمي استفاده مي شود.