ب. آلات صنع الأحذية

B02 - Preparazione e cucitura di tomaia

ب 02. 19 - آلات تسوية الغرز وتطبيق لصق الطبقات

b0219-pressacuciture.png
ألة تسوية وكوى الطبقات من قبل اثنين من بكرات الضغط وتقوم بلصق شريط دعم بمختلف أحجام االعرض على خط الغرز والطبقات فى وقت واحد.
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next