ب. آلات صنع الأحذية

B02 - Preparazione e cucitura di tomaia

ب 02. 18 - خياطة طبقات الأجزاء العلوية

b0218-ribatticucitura.png
آلة مجهزة بشكل سندان طويل مع لوحة دعم، ومناسبة بشكل خاص للضغط وتسوية الطبقات العليا بالكوى ووصل طبقات الحذاء.
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next

Prodotti correlati