ب. آلات صنع الأحذية

B02 - Preparazione e cucitura di tomaia

ب 02 17 - آلات خياطة نوع الأحذية بدون كعب

b0217-cuciremocassino.png
وحدة خياطة مجهزة برؤوس خياطة خاصة وقوالب. وتتوفر الإصدارات مع غرز سراجة متشابكة وإبرة منحنية حيث يتم تنفيذ أنواع مختلفة من الخياطات .
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next

Prodotti correlati