ب. آلات صنع الأحذية

B02 - Preparazione e cucitura di tomaia

ب 02. 12 - آلات تدعيم البطانة العليا

b0212-incollafodera.png
آلات ومعدات لصق الدعامات وأجزاء من الأجزاء العلوية من الأحذية ورش البطانات والإصدارات الدوارة.
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next

Prodotti correlati