ب. آلات صنع الأحذية

B02 - Preparazione e cucitura di tomaia

آلات صنع النعل (ستروبل)

b0221-strobel.png
يتوفرالجهاز بهيكل صلب من أجل ربط الحافة السفلى من الجزء العلوى بسلسة خياطة مع النعل (طريقة إعداد خف متين).
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next

Prodotti correlati